فهرست زیر، مشخصات تعدادی از وبلاگ‌های برتر سال ۱۳۹۲ است. برخی از ملاک‌های انتخاب وبلاگ‌ها در این فهرست عبارت بوده اند از:
بروز رسانی مستمر، مشارکت خوانندگان در ارسال نظر یا رای دادن به مطالب، مشارکت نویسنده در نظردهی و رای دهی سایر وبلاگ‌های بیان، ارسال دعوتنامه موفق برای سایرین، تعداد بازدید کنندگان.

وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۳ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۴ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۵ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۶

وبلاگ های برتر سال ۱۳۹۲

پرواز اندیشه در فضای مجازی
Blog.ir کلیه حقوق برای شرکت بیان محفوظ می باشد