فهرست زیر، وبلاگ‌های برتر سال ١٣٩۶ است. وبلاگ‌هایی که قبلا در فهرست وبلاگ‌های برتر قرار داشته‌اند و امسال نیز حد نصاب لازم برای حضور در میان وبلاگ‌های برتر را داشته‌اند با یک یا چند ستاره مشخص شده‌اند (به تعداد سال‌هایی که در این فهرست قرار گرفته بودند).

معیار ورود به این فهرست که به صورت خودکار تهیه شده است، امتیازات کمّی است و شاخص‌های محتوایی و کیفی، ارزیابی و ارزش‌گذاری نشده‌اند.
شاخص های کمّی زیر برای محاسبه امتیاز وبلاگ‌های برتر درنظر گرفته شده است:

۱) بروز رسانی مستمر (سایت‌هایی که در ۶ ماهه دوم مطلب جدید نداشته‌اند، مستقل از معیارهای دیگر حذف شده‌اند)
۲) تعداد رای خوانندگان به مطالب (تعداد کل رأی‌ها و همچنین میانگین رأی هر مطلب)
۳) میزان مشارکت خوانندگان در ارسال نظر (تعداد کل نظرات و همینطور میانگین نظر هر مطلب)
۴) مشارکت نویسنده (یا نویسندگان) در رای دهی به مطالب سایر وبلاگ‌های بیان
۵) مشارکت نویسنده در ارسال نظر برای سایر وبلاگ ها (نظرهایی که عمومی و تأیید شده باشند)
۶) تعداد بازدید کنندگان (تعداد بازدید کل وبلاگ و همینطور میانگین بازدیدهای هر مطلب)
۷) تعداد دنبال‌کنندگان وبلاگ

وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۲ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۳ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۴ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۵ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۶

وبلاگ های برتر سال ۱۳۹۶

پرواز اندیشه در فضای مجازی
Blog.ir کلیه حقوق برای شرکت بیان محفوظ می باشد