فهرست زیر، ۱۰۰ وبلاگ برتر سال ۱۳۹۳ می‌باشد و ملاک های زیر به ترتیب برای محاسبه امتیاز وبلاگ های برتر درنظر گرفته شده اند:

۱) بروز رسانی مستمر (سایت‌هایی که در ۶ ماهه دوم مطلب جدید نداشته‌اند، مستقل از معیارهای دیگر حذف شده‌اند)
۲) تعداد رای خوانندگان به مطالب (تعداد کل رأی‌ها و همچنین میانگین رأی هر مطلب)
۳) میزان مشارکت خوانندگان در ارسال نظر (تعداد کل نظرات و همینطور میانگین نظر هر مطلب)
۴) مشارکت نویسنده (یا نویسندگان) در رای دهی به مطالب سایر وبلاگ‌های بیان
۵) مشارکت نویسنده در ارسال نظر برای سایر وبلاگ ها (نظرهایی که عمومی و تأیید شده باشند)
۶) تعداد بازدید کنندگان (تعداد بازدید کل وبلاگ و همینطور میانگین بازدیدهای هر مطلب)

همچنین برای وبلاگ‌هایی که از تبلیغات آزاردهنده پاپ آپ استفاده کرده بودند امتیاز منفی در نظر گرفته شده است.

وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۲ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۴ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۵ وبلاگ‌های برتر ۱۳۹۶

وبلاگ های برتر سال ۱۳۹۳

پرواز اندیشه در فضای مجازی
Blog.ir کلیه حقوق برای شرکت بیان محفوظ می باشد